उस्मानाबाद, पार्डी फाटा,दिंडेगाव येथे चोरीची घटना 

 
Osmanabad police

 उस्मानाबाद -  सुनिल पांडुरंग निकम, रा. जुना बसडेपो, उस्मानाबाद यांनी त्यांची हिरो स्प्लेंडर प्रो मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 एबी 5642 ही दि. 18 मे रोजी 09.30 वा. सु. जिल्हा शासकीय रुग्णालय, उस्मानाबाद च्या आवारात लावली असता 12.30 वा. सु. ती मो.सा. लावल्या जागी न आढळल्याने ती अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेली असावी. अशा मजकुराच्या सुनिल निकम यांनी दि. 19 मे रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

उस्मानाबाद -  प्रशांत प्रकाश कदम, रा. संभाजी नगर, उस्मानाबाद यांनी त्यांची हिरो ग्लॅमर मोटारसायकल क्र. एम.एच. 13 सीपी 4505 ही दि. 15 मे रोजी 23.00 वा. सु. आपल्या राहत्या घराजवळ लावली होती. दुसऱ्या दिवशी सकाळी 07.00 वा. सु.  ती मो.सा. लावल्या जागी न आढळल्याने अज्ञात व्यक्तीने ती चोरुन नेली आहे. अशा मजकुराच्या प्रशांत कदम यांनी दि. 19 मे रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.


वाशी: पार्डी फाटा येथील ‘नकाते किराणा’ या दुकानाचे कुलूप अज्ञात व्यक्तीने दि. 17- 18.05.2021 दरम्यानच्या रात्री तोडून दुकानातील किराणा साहित्यासह (साखर, खाद्य तेल, खोबरे, भगर, खारीक, दाळी, तांदुळ, शाबु) रोख रक्कम असा एकुण 78,150 ₹ चा माल चोरुन नेला. अशा मजकुराच्या दुकान मालक- हनुमंत रामेश्वर नकाते, रा. खानापूर, ता. वाशी यांनी दि. 19 मे रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 457, 380 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

 
नळदुर्ग: दिंडेगाव, ता. तुळजापूर येथील जिल्हा परिषद शाळेच्या खोलीचा कडी- कोयंडा अज्ञात व्यक्तीने दि. 16- 17.05.2021 दरम्यानच्या रात्री तोडून आतील व्हीडीओकॉन एलईडी टीव्ही, ॲम्प्लीफायर, लेनोवो कंपनीचा संगणक संच चोरुन नेला. अशा मजकुराच्या जि.प. शाळा मुख्याध्यापक- विठ्ठल महादेव गायकवाड, रा. नळदुर्ग यांनी दि. 19 मे रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 457, 380 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.


 

From around the web