परंडा : मनाई आदेश झुगारुन हॉटेल चालु ठेवणाऱ्या दोघांवर गुन्हे दाखल

 
Osmanabad police

परंडा: कोविड- 19 च्या पार्श्वभुमीवर जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, उस्मानाबाद यांनी जिल्ह्यात विविध मनाई आदेश जारी केले आहेत. असे असतांनाही 1)तानाजी मारुती सोनमाळी, रा. वाकडी, ता. परंडा 2)सफीक चाँद शेख, रा. वारदवाडी, ता. परंडा या दोघांनी दि. 30 मे रोजी 14.45 वा. सु. वारदवाडी चौकातील आपापले हॉटेल व्यवसायास चालू ठेउन भा.दं.सं. कलम- 188, 269 सह आपत्ती व्यवस्थापण कायदा कलम- 51 (ब) चे उल्लंघन केले. यावरुन पोलीसांनी सरकातर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद दोघांविरुध्द परंडा पो.ठा. येथे स्वतंत्र 2 गुन्हे नोंदवले आहेत.

पोलीस नाकाबंदी दरम्यान 596 कारवायांत 1,24,400 ₹ ‘तडजोड शुल्क वसुल

 कोविड- 19 लॉकडाऊन काळातही अनेक लोक गौण कारणास्तव, विनाकारण रस्त्याने वाहने घेउन फिरत असतात. त्यांना पायबंद व्हावा, जरब बसावी या उद्देशाने महत्वाच्या रस्त्यांवर सकाळी 08.00 ते 20.00 वा. दरम्यान पोलीस नाकाबंदी केली जात असुन मोटार वाहन कायदा- नियम व कोविड- 19 संबंधी मनाई आदेशांची अंमलबजावनी केली जात आहे. या मोहिमेदरम्यान दि. 30 मे रोजी सर्व पोलीस ठाणी व शहर वाहतूक शाखा यांनी एकुण 596 कारवाया केल्या असुन त्यातून 1,24,400 ₹ ‘तडजोड शुल्क’ नियम भंग करणाऱ्यांकडून वसुल केले आहे.

 ब्रेक द चेन: दि. 30.05.2021 रोजी 561 पोलीस कारवायांत 1,18,800/-रु. दंड वसुल

उस्मानाबाद -  लॉकडाउन काळात खालील बाबतीत गैरवर्तन, उल्लंघन केल्यास वाढीव दंड वसुलीचा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश आहे. त्यास अनुसरून उस्मानाबाद पोलीस दलातील 18 पोलीस ठाणी व इतर शाखां मार्फत दि. 30.05.2021 रोजी खालील दोन प्रकरणांत दंडात्मक कारवाया करण्यात आल्या.

1)सार्वजनिक ठिकाणी मास्क न वापरणे: एकुण 16 कारवायांत- 8,000/-रु. दंड वसुल करण्यात आला आहे.

2)सार्वजनिक ठिकाणी दोन व्यक्तीत सुरक्षीत अंतर न राखणे: सोशल डिस्टन्सींग करीता जमीनीवर खुना न आखणे, दुकाना समोर गर्दी निर्माण करणाऱ्या व्यक्ती- दुकान चालक यांच्याविरुध्द एकुण 545 कारवायांत 1,10,800/-रु. दंड वसुल करण्यात आला आहे.

From around the web