कोविड मनाई आदेशांचे उल्लंघन प्रकरणी गुन्हा दाखल

 
Osmanabad police

 परंडा : साहील दादा इलन, रा. निजामपुरा, परंडा यांनी दिनांक 11 जुलै रोजी 18.15 वा. परंडा शहरातील आपले ‘महाराष्ट्र बेकरी’ हे दुकान व्यवसायास चालू ठेवले. अशा प्रकारे त्यांनी कोविड-19 च्या पार्श्वभुमीवर अध्यक्ष जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, उस्मानाबाद यांनी मास्क वापर, दुकाना संबंधी वेळेचे निर्बंध असे इत्यादी जारी केलेल्या मनाई आदेशांचे उल्लंघन करुन निष्काळजीपनाचे कृत्य केले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 188, 269 सह महाराष्ट्र कोविड- 19 विनीयमन कलम- 11 अंतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

 
 सार्वजनिक ठिकाणी भांडणे करुन शांतता भंग करणाऱ्या दोघांवर गुन्हा दाखल

उस्मानाबाद  -  परमेश्वर तुकाराम सुरवसे व दादा भालचंद्र काळे, दोघे रा. तुळजापूर नाका, उस्मानाबाद हे दिनांक 11 जुलै रोजी शहरातील साठे चौकाजवळ सार्वजनिक ठिकाणी आपापसात भांडण- तंटे करुन सार्वजनिक शांततेचा भंग करत असतांना उस्मानाबाद (श.) पो.ठा. च्या पथकास आढळले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 160 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

चोरी

उस्मानाबाद  -  मछिंद्र आबा लाड, रा. घाटंग्री, ता. उस्मानाबाद यांच्या राहत्या घराचा कडी- कोयंडा अज्ञात व्यक्तीने दिनांक 11 जुलै रोजीच्या मध्यरात्री तोडून आतील 20 ग्रॅम वजनाचे सुवर्ण दागिने चोरुन नेले. अशा मजकुराच्या मछिंद्र लाड यांनी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 457, 380 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

 लोहारा : प्रशांत बब्रुवान काळे, रा. लोहारा यांनी त्यांचे जेसीबी 3 डी एक्स एक्सकॅव्हेटर यंत्र क्र. एम.एच. 23 एजे 1420 हे लोहारा येथील रिलायन्स मनोऱ्याजवळ उभे केले होते. ते यंत्र दिनांक 2- 3 जुलै दरम्यानच्या रात्री अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेले. अशा मजकुराच्या प्रशांत काळे यांनी दिनांक 11 जुलै रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web