वाशी , वडगाव (सि.), जागजी येथे चोरीच्या घटना 

 
Osmanabad police

वाशी -  सौदागर नवनाथ जगताप, रा. वाशी हे दि. 14 जुलै रोजी कुटूंबीयांसह आपल्या घरात झोपलेले असतांना रात्री 04.00 वा. सु. चार अनोळखी व्यक्तींनी घराचा कडी- कोयंडा तोडून सौदागर जगताप यांना चाकुने मारहान करुन गंभीर जखमी केले. तसेच कुटूंबीयांना चाकुचा धाक दाखवून घरातील 30 ग्रॅम वजनाचे सुवर्ण दागिने व 13,000 ₹ रोख रक्कम चोरुन नेली. अशा मजकुराच्या स्वाती सौदागर जगताप यांनी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 394, 457, 34 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

उस्मानाबाद -  कुलभुषण प्रल्हादराव माने, रा. वडगाव (सि.), ता. उस्मानाबाद हे दि. 14 जुलै रोजी रात्री वडगाव येथील आपल्या घर बांधकामाच्या ठिकाणी झोपलेले असतांना त्यांच्या उशाचे दोन स्मार्टफोन अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेले. अशा मजकुराच्या कुलभुषण माने यांनी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

ढोकी - रमेश निवृत्ती जाधव, रा. जागजी, ता. उस्मानाबाद यांच्या जागजी गट क्र. 97 मधील शेतातील सौरऊर्जा संचाचे साहित्य व 150 फुट वायर दि. 10- 11 जुलै दरम्यान अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेले. अशा मजकुराच्या रमेश जाधव यांनी दि. 14 जुलै रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 379 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web