लोकसेवकाच्या कर्तव्यात अडथळा करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल

 
लोकसेवकाच्या कर्तव्यात अडथळा करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल

भूम: हिवर्डा, ता. भूम येथील ‘जय भगवान दुध डेअरी’ या दुध संकलन केंद्रातील दुधात भेसळ असल्याच्या गोपनीय खबरेच्या आधारे अन्न सुरक्षा अधिकारी- श्रीमती रेणुका पाटील या पथकासह दि. 28 एप्रील रोजी 08.30 वा. सु. नमूद दुध संकलन केंद्रात कारवाईकामी गेल्या असता दुध डेअरीचे मालक- अर्जुन आजिनाथ मुंडे यांनी डेअरीमधील दुधाने भरलेले कॅन जमीनीवर ओतुन दिले. तसेच पथकाने प्रयोगशाळेत तपासणी साठी घेतलेल्या दुधाचा नमुनाही अर्जुन मुंडे यांनी हातातुन हिसकावुन घेउन जमीनीवर ओतला. अशा प्रकारे अर्जुन मुंडे यांनी उन्न व औषध प्रशासन पथकाच्या शासकीय कर्तव्यात जाणीवपुर्वक अडथळा निर्माण करुन पुरावा नष्ट केला. यावरुन श्रीमती रेणुका पाटील यांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 353, 201 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.


मद्यधुंद अवस्थेत वाहन चालवणाऱ्यावर गुन्हा दाखल

 उमरगा: चालक- महादेव धनराज गायकवाड, वय 21 वर्षे, रा. तलमोड, ता. उमरगा याने 28 एप्रील रोजी 14.00 वा. सु. उमरगा शहरातील राष्ट्रीय महामार्गावर ट्रक क्र. के.ए. 56- 2310 ही मद्यधुंद अवस्थेत भरधाव वेगात चालवत असतांना उमरगा पो.ठा. च्या पथकास आढळले. यावरुन पोकॉ- तानाजी शिंदे यांनी सरकातर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन मोटार वाहन कायदा कलम- 185, 184 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web