मनाई आदेश झुगारुन हॉटेल, दुकान, पानटपरी चालू ठेवणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल

 
Osmanabad police

उस्मानाबाद - कोविड- 19 च्या पार्श्वभुमीवर जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, उस्मानाबाद यांनी जारीकेलेल्या विविध मनाई आदेशांचे उल्लंघन करुन 1)समीर रशिद लोणी 2)राम चंद्रकांत वजनम, दोघे रा. उमरगा 3)मोतीराम किशनराव बेळमकर, रा. गंजोटी 4)प्रभाकर किसन राठोड, रा. निलुनगर तांडा, तुरोरी या चौघांनी दि. 01 जून रोजी अनुक्रमे आपापल्या ताब्यातील कापड दुकान, पानटपरी, पुष्पमयुरी गृहीणी सेवा केंद्र, किराणा दुकान ही दुकाने व्यवसायाच चालू ठेवले असल्याचे उमरगा पो.ठा. च्या पथकास आढळले. तर 5)दिलीप मुरलीधर सोनमाळी, रा. वारदवाडी, ता. परंडा यांनी याच दिवशी गावातील आपले सिंहगड हॉटेल व्यवसायास चालू ठेवले असल्याचे परंडा पो.ठा. च्या पथकास आढळले.

            अशा प्रकारे नमूद पाच जणांनी जिल्हाधिकारी यांचे मनाई आदेश डावलून व कोविड- 19 संसर्गाच्या शक्यतेची निष्काळजीपणाची कृती करुन भा.दं.सं. कलम- 188, 269 सह राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन कायदा कलम- 51 (ब) सह कोविड- 19 उपाययोजना नियम- 11 चे उल्लंघन केले. यावरुन पोलीसांनी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद पाच जणांविरुध्द संबंधीत पो.ठा. येथे स्वतंत्र 5 गुन्हे नोंदवले आहेत.

पोलीस नाकाबंदी दरम्यान 674 कारवायांत 1,43,600 ₹ ‘तडजोड शुल्क वसुल

 कोविड- 19 लॉकडाऊन काळातही अनेक लोक गौण कारणास्तव, विनाकारण रस्त्याने वाहने घेउन फिरत असतात. त्यांना पायबंद व्हावा, जरब बसावी या उद्देशाने महत्वाच्या रस्त्यांवर सकाळी 08.00 ते 20.00 वा. दरम्यान पोलीस नाकाबंदी केली जात असुन मोटार वाहन कायदा- नियम व कोविड- 19 संबंधी मनाई आदेशांची अंमलबजावनी केली जात आहे. या मोहिमेदरम्यान दि. 01 जून रोजी सर्व पोलीस ठाणी व शहर वाहतूक शाखा यांनी एकुण 674 कारवाया केल्या असुन त्यातून 1,43,600 ₹ ‘तडजोड शुल्क’ नियम भंग करणाऱ्यांकडून वसुल केले आहे.

 ब्रेक द चेन: दि. 01.06.2021 रोजी 552 पोलीस कारवायांत 1,16,600/-रु. दंड वसूल 

उस्मानाबाद -  लॉकडाउन काळात खालील बाबतीत गैरवर्तन, उल्लंघन केल्यास वाढीव दंड वसुलीचा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश आहे. त्यास अनुसरून उस्मानाबाद पोलीस दलातील 18 पोलीस ठाणी व इतर शाखां मार्फत दि. 01.06.2021 रोजी खालील दोन प्रकरणांत दंडात्मक कारवाया करण्यात आल्या.

1)सार्वजनिक ठिकाणी मास्क न वापरणे: एकुण 18 कारवायांत- 9,000/-रु. दंड वसुल करण्यात आला आहे.

2)सार्वजनिक ठिकाणी दोन व्यक्तीत सुरक्षीत अंतर न राखणे: सोशल डिस्टन्सींग करीता जमीनीवर खुना न आखणे, दुकाना समोर गर्दी निर्माण करणाऱ्या व्यक्ती- दुकान चालक यांच्याविरुध्द एकुण 534 कारवायांत 1,07,600/-रु. दंड वसुल करण्यात आला आहे.

From around the web