मनाई आदेश झुगारुन दुकान चालू ठेवणाऱ्या दोघांवर गुन्हे दाखल

 
Osmanabad police

उस्मानाबाद -  कोविड- 19 च्या पार्श्वभुमीवर जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, उस्मानाबाद यांनी जारीकेलेल्या विविध मनाई आदेशांचे उल्लंघन करुन 1)शहाजी तुकाराम वाकडे, रा. येडशी, ता. उस्मानाबाद यांनी येडशी येथील आपले किराणा दुकान व्यवसायास चालू ठेवले असल्याचे उसमानाबाद (ग्रा.) पो.ठा. च्या पथकास आढळले. तर 2)यारोख अब्दुल लतीफ, रा. उस्मानाबाद यांनी उस्मानाबाद येथील आपले इलेक्ट्रीकल्स दुकान व्यवसायास चालू ठेवले असल्याचे उस्मानाबाद (श.) पो.ठा. च्या पथकास आढळले.

            अशा प्रकारे नमूद दोघांनी जिल्हाधिकारी यांचे मनाई आदेश डावलून व कोविड- 19 संसर्गाच्या शक्यतेची निष्काळजीपणाची कृती करुन भा.दं.सं. कलम- 188, 269 चे उल्लंघन केले. यावरुन पोलीसांनी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद दोघांविरुध्द संबंधीत पो.ठा. येथे स्वतंत्र 2 गुन्हे नोंदवले आहेत.

पोलीस नाकाबंदी दरम्यान 1,011 कारवायांत 2,17,400 ₹ ‘तडजोड शुल्क वसुल

 कोविड- 19 लॉकडाऊन काळातही अनेक लोक गौण कारणास्तव, विनाकारण रस्त्याने वाहने घेउन फिरत असतात. त्यांना पायबंद व्हावा, जरब बसावी या उद्देशाने महत्वाच्या रस्त्यांवर सकाळी 08.00 ते 20.00 वा. दरम्यान पोलीस नाकाबंदी केली जात असुन मोटार वाहन कायदा- नियम व कोविड- 19 संबंधी मनाई आदेशांची अंमलबजावनी केली जात आहे. या मोहिमेदरम्यान दि. 26 मे रोजी सर्व पोलीस ठाणी व शहर वाहतूक शाखा यांनी एकुण 1,011 कारवाया केल्या असुन त्यातून  2,17,400 ₹ ‘तडजोड शुल्क’ नियम भंग करणाऱ्यांकडून वसुल केले आहे.

 ब्रेक द चेन: दि. 26.05.2021 रोजी 540 पोलीस कारवायांत 1,23,200/-रु. दंड वसुल

उस्मानाबाद - : लॉकडाउन काळात खालील बाबतीत गैरवर्तन, उल्लंघन केल्यास वाढीव दंड वसुलीचा जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांचा आदेश आहे. त्यास अनुसरून उस्मानाबाद पोलीस दलातील 18 पोलीस ठाणी व इतर शाखां मार्फत दि. 26.05.2021 रोजी खालील चार प्रकरणांत दंडात्मक कारवाया करण्यात आल्या.

1)सार्वजनिक स्थळी थुंकणे: एकुण 05 कारवायांत- 1,000/- रु. दंड वसूल करण्यात आला आहे.

2)सार्वजनिक ठिकाणी मास्क न वापरणे: एकुण 38 कारवायांत- 19,000/-रु. दंड वसुल करण्यात आला आहे.

3)सार्वजनिक ठिकाणी दोन व्यक्तीत सुरक्षीत अंतर न राखणे: सोशल डिस्टन्सींग करीता जमीनीवर खुना न आखणे, दुकाना समोर गर्दी निर्माण करणाऱ्या व्यक्ती- दुकान चालक यांच्याविरुध्द एकुण 495 कारवायांत 1,02,200/-रु. दंड वसुल करण्यात आला आहे.

4)कार- मोटारसायकलवर जादा प्रवासी बसवणे: लॉकडाउन काळात मोटारवाहनांतील प्रवासी मर्यादेचे उल्लंघन केल्या प्रकरणी 2 कारवायात 1,000/- रु. दंड वसूल करण्यात आला आहे.

From around the web