जनावरांची निर्दयपणे वाहतुक करणाऱ्या दोघांवर गुन्हे दाखल

 
Osmanabad police

तामलवाडी :   उस्मानाबाद – सोलापुर महामार्गावर  दि. 26 जून रोजी तामलवाडी पोलीस गस्तीस असतांना माळुंब्रा विदयुत उपकेंद्रासमोर पोलीसांना अशोक लेलॅन्ड दोस्त वाहने क्रमांक एम एच 25 ए जे 6700 व एम एच 12 एन एक्स 9542 दिसली. या वाहनांत अत्यंत दाटीवाटीने,चारा न पुरवता, जनावरांची  निर्दयपणे व विनापरवाना वाहतुक चालक तानाजी खराडे रा.मसला खुर्द व अब्दुल सय्यद रा.उस्मानाबाद हे करत असल्याचे आढळले.यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- पशु क्रुरता प्रतिबंधक कायदा व महाराष्ट पोलीस कायदा अंतर्गत दोन गुन्हे नोंदवण्यात आले आहेत.

सार्वजनिक ठिकाणी रहदारीस धोका निर्माण करणाऱ्या पाच व्यक्तींवर गुन्हे दाखल

 लोहारा: रहदारीस धोका अडथळा निर्माण होईल अशा रितीने रस्त्यात हातगाडे  उभे करणा-या  पाच व्यक्तींवर लोहारा पोलीसांनी दि. 26 जून रोजी  भादसं कलम 283 अंतर्गत कारवाया केल्या. यात  शायर बागवान,शफिक हेडडे,मुनीर  सुंभेकर,शैकत बागवान,सोहेल शेख हे लोहारा येथील सास्तुर चौकात आपापले फळ हातगाडे  रहदारीस धोका अडथळा निर्माण होईल अशा रितीने  लावुन व्यवसाय करतांना  आढळले.

 
कोविड मनाई आदेश झुगारुन व्यवसायास चालू ठेवणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल

उस्मानाबाद  -  कोविड- 19 च्या पार्श्वभुमीवर अध्यक्ष जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, उस्मानाबाद यांनी मास्क वापर, दुकाना संबंधी वेळेचे निर्बंध असे इत्यादी मनाई आदेश जारी केले आहेत. या आदेशांचे उल्लंघन करुन दि. 26 जून रोजी काजळा येथे  पान टपरी व्यवसायास चालु ठेवली असल्याचे उस्मानाबाद ग्रामीण  पो.ठा. च्या पथकास आढळले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 188, 269 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

From around the web