चोरीच्या मोटारसायकलसह आरोपी ताब्यात

 
d

उस्मानाबाद  -  विजय शिवाजी भुतेकर, रा. खामसवाडी, ता. कळंब यांची होंडा ड्रिम युगा मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 एए 7292 ही दि. 04- 05.03.2021 दरम्यानच्या रात्री गावातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकातून अज्ञात व्यक्तीने चोरुन नेली होती. यावर कळंब पो.ठा. येथे गु.र.क्र. 185 / 2021 हा भा.दं.सं. कलम- 379 नुसार दाखल आहे.

                        गुन्हा तपासा दरम्यान स्था.गु.शा. चे पोनि- श्री गजानन घाडगे यांच्या मार्गदर्शनाखालील पोना- हुसेन सय्यद, अमोल चव्हाण, पोकॉ- बबन जाधवर, अविनाश मरलापल्ले, माने यांच्या पथकास मिळालेल्या गोपनीय खबरेवरुन बिच्छया पारधी पिढी, कोठाळवाडी, ता. कळंब येथील शिवाजी नामदेव काळे उर्फ मखल याच्या ताब्यातून दि. 28.05.2021 रोजी नमूद चोरीची मोटारसायकल जप्त करुन पुढील कार्यवाहिस्तव शिवाजी काळे यास कळंब पो.ठा. च्या ताब्यात दिले आहे.   


पोलीस नाकाबंदी दरम्यान 498 कारवायांत 1,09,900 ₹ ‘तडजोड शुल्क वसुल

 कोविड- 19 लॉकडाऊन काळातही अनेक लोक गौण कारणास्तव, विनाकारण रस्त्याने वाहने घेउन फिरत असतात. त्यांना पायबंद व्हावा, जरब बसावी या उद्देशाने महत्वाच्या रस्त्यांवर सकाळी 08.00 ते 20.00 वा. दरम्यान पोलीस नाकाबंदी केली जात असुन मोटार वाहन कायदा- नियम व कोविड- 19 संबंधी मनाई आदेशांची अंमलबजावनी केली जात आहे. या मोहिमेदरम्यान दि. 28 मे रोजी सर्व पोलीस ठाणी व शहर वाहतूक शाखा यांनी एकुण 498 कारवाया केल्या असुन त्यातून 1,09,900 ₹ ‘तडजोड शुल्क’ नियम भंग करणाऱ्यांकडून वसुल केले आहे.

From around the web