उस्मानाबाद जिल्ह्यात दोन अपघातात दोन ठार 

 
Osmanabad police

उस्मानाबाद : महेश सुभाष वर्तक, रा. उस्मानाबाद यांनी दि. 10.11.2021 रोजी 18.00 वा. सु. वरवंडी येथील रस्त्यावर मोटारसायकल क्र. एम.एच. 25 एयु 0923 ही निष्काळजीपने चालवल्याने घसरली.या अपघातात त्यांच्या मोटारसायकलवर पाठीमागे बसलेले ढेकरी ग्रामस्थ- शामसुंदर अरुण रोडे, वय 35 वर्षे हे. खाली पडून गंभीर जखमी होउन मयत झाले. अशा मजकुराच्या जगदेवी शामसुंदर रोडे यांनी अनैसर्गीक मृत्यु क्र. 57 / 2021 फौजदारी प्रक्रीया संहिता कलम- 174 अंतर्गत चौकशी दरम्यान दिलेल्या लेखी निवेदनावरुन भा.दं.सं. कलम- 279, 304 (अ) सह मो.वा.का. कलम- 184 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

वाशी  : बुरहाणपुर, ता. भुम येथील श्रीनाथ शहाजी मिसाळ, वय 21 वर्षे हे दि. 29.11.2021 रोजी 13.00 वा. सु. हाडुळे वस्ती येथील आंद्रुड रस्त्याने पायी चालत जात होते. यावेळी लाल रंगाच्या महिंद्रा ट्रॅक्टरने पाठीमागून दिलेल्या धडकेत ते गंभीर जखमी होउन मयत झाले. अशा मजकुराच्या मयताचे मामा- इंद्रजित सोमनाथ आडसुळ, रा. पुणे यांनी दि. 07 डिसेंबर रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन अज्ञात चालकाविरुध्द भा.दं.सं. कलम- 279, 304 (अ) सह मो.वा.का. कलम- 184 अंतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे.

सार्वजनिक ठिकाणी धोकादायकपने वाहन उभा करणाऱ्या दोघांवर गुन्हे दाखल

बेंबळी  : बेंबळी पो.ठा. हद्दीतील मेंढा गावात सार्वजनिक रस्त्यावर दि. 07.12.2021 रोजी ग्रामस्थ- धोंडीराम जाधव व त्रंबक जावळे यांनी आपापल्या ताब्यातील ॲपे मॅजीक वाहन क्र. एम.एच. 13 एझेड 3850 व एम.एच. 08 आर 3124 हे रहदारीस धोकादायकरित्या उभा करुन भा.दं.सं. कलम- 283 चे उल्लंघन केल्याने त्या दोघांवर बेंबळी पोलीसांनी स्वतंत्र 2 गुन्हे नोंदवले आहेत.

From around the web