नळदुर्ग :  जुगार अड्ड्यावर छापेमारी करण्यास गेलेल्या पोलीस उपनिरीक्षकाबरोबर हुज्जत, गुन्हा दाखल 

 
crime

नळदुर्ग  : फिर्यादी नामे- पवनकुमार उदय अंधारे, वय 38 वर्षे, पोलीस उप निरीक्षक, पोलीस ठाणे नळदुर्ग यांनी दि.27.07.2023 रोजी 17.30 वा. सु. पाटील तांडा येथील रस्त्यावर तिरट नावाचा जुगार खेळत व खेळवित असताना आरोपी नामे-1) बाबुराव नागनाथ शिंदे, रा. चिवरी, 2) वाहेद गुलाम कुरेशी, 3) भालचंद्श्र देविदास राठोड, रा. पाटील तांडा खुदावाडी, 4) आंगद मनाळे, 5) प्रभाकर राठोड 6) अप्पु मुळे,  7) दादाराव जेठीथोरे चौघे रा. अणदुर, 8) बालाजी देविदास राठोड, 9) दगडु विठ्ठल कर दोघे रा. खुदवाडी मिळून आले. त्यांना शासकिय वाहनात बसविले असता आरोपी नामे-1) अमोल  देविदास राठोड, 2) चरण देविदास राठोड  अनोळखी दोन महिला रा. पाटील तांडा, नळदुर्ग, यांनी पवनकुमार अंधारे यांच्याशी हुज्जत घालून, अरेरावीची, असभ्य भाषा करुन वाद घालून जुगार रेड करणे कामी अडथळा निर्माण केला. यावरुन पवनकुमार अंधारे यांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.सं. कलम- 353,225, 504, 506, 34 सह मुजुका कलम 12(अ) अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.    

रहदारीस धोकादायकरित्या वाहन उभे करणाऱ्यावर गुन्हा नोंद

धाराशिव  :आरोपी नामे-1)दिपक हरिश्चंद्र भिंगडे, वय 39 वर्षे, रा. देवळाली, ता. जि. उस्मानाबाद यांनी दि.25.07.2023 रोजी 14.30 वा.सु. बसस्थानकाचे समोर उस्मानाबाद येथे आपल्या ताब्यातील ॲपे रिक्षा  क्र एमएच 25 एच 1355 हा रस्त्यावर रहदारीस धोकादायकरीत्या उभे करुन भा.द.वि.सं. कलम- 283 चे उल्लंघन केले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तीविरुध्द आनंदनगर पो. ठाणे येथे गुन्हा नोंदवला आहे.

मुरुम  :आरोपी नामे-1)सतिश तुकाराम भालकाटे, वय 38 वर्षे, रा. धनगर गल्ली मुरुम ता. उमरगा जि. उस्मानाबाद यांनी दि.25.07.2023 रोजी 16.30 वा.सु. बसस्थानकाचे समोर रोडवर मुरुम येथे आपल्या ताब्यातील ॲपे रिक्षा  क्र एमएच 25 ई 9693 हा  तर आरोपी नामे- 2) शब्बीर ईस्माईल शेख, वय 47 वर्षे रा. आनंद नगर, मुरुम ता. उमरगा, जि. उस्मानाबाद यांनी याच दिवशी 17.00 बसस्थानक समोर रोडवर मुरुम येथे आपल्या ताब्यातील ॲपेरिक्षा क्र एमएच 23- 9089 हा रस्त्यावर रहदारीस धोकादायकरीत्या उभे करुन भा.द.वि.सं. कलम- 283 चे उल्लंघन केले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तींविरुध्द मुरुम पो. ठाणे येथे स्वतंत्र 2 गुन्हे नोंदवले आहेत.

 
मद्यपी चालकावर गुन्हा दाखल

येरमाळा  : आरोपी नामे चंद्रकांत भगवान कांबळे, वय 45 वर्षे, रा.बाभळगाव ता. कळंब जि. उस्मानाबाद हे दि.25.07.2023 रोजी 19.15 वा. सु.  येरमाळा बसस्थानक ते येरमाळा ब्रिज जाणारे सिमेन्ट रोडवर आपल्या ताब्यातील मोटरसायकल क्र एमएच 25 ऐ.आर. 5043 ही रस्त्यावर मद्यधुंद अवस्थेत चालवून मो.वा.का. कलम- 185 चे उल्लंघन केले. यावरुन पोलीसांनी सरकारतर्फे दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन नमूद व्यक्तीविरुध्द येरमाळा पो. ठाणे येथे गुन्हा नोंदवला आहे.                                                                                                  

                                                          

From around the web