क्रुझर गाडीची मोटरसायकलला धडक, दोन जखमी 

 
crime

उमरगा  :जखमी नामे- अनिल व्यंकटराव शिंदे, वय 53 वर्षे, सोबत पत्नी भगाबाई अनिल शिंदे, वय 42 वर्षे, रा. कवठा, ता. उमरगा  जि. उस्मानाबाद हे  दि.02.08.2023 रोजी 16.00 वा. सु. माडज पाटीजवळ उमरगा ते लातुर रोड येथुन मोटरसायकल वरुन जात होते. 

दरम्यान क्रुझर गाडी क्र एमएच 24 एएफ 3032 चा  चालकाने त्याचे ताब्यातील क्रुझर ही हायगई व निष्काळजी पणे अतीवेगाने चालवून अनिल शिंदे यांचे मोटरसायकलला पाठीमागून धडक दिली. या आपघातात  अनिल शिंदे व त्यांची पत्नी भागाबाई शिंदे हे गंभीर व किरकोळ जखमी  झाले आहे. अशा मजकुराच्या अनिल शिंदे यांनी दि.04.08.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.वि.सं. कलम- 279, 337, 338, मो.वा. का. कलम 184  अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.


धाराशिवजवळ अपघात, एक जखमी 

धाराशिव :जखमी नामे- वामण गणपती राठोड, वय 52 वर्षे,  हे दि.01.08.2023 रोजी 17.30 वा. सु आश्रम शाळा बावी येथे हायवे रोडवरुन मोटरसायकल क्र एमएच 25 एआर 9332 वरुन जात होते. दरम्यान मोटरसायकल क्र एमएच 12 टिजे 8958 चा  चालकाने त्याचे ताब्यातील मोटरसायकल ही हायगई व निष्काळजी पणे अतीवेगाने चालवून वामन राठोड यांचे मोटरसायकलला समोरुन धडक दिली. या आपघातात वामन राठोड हे किरकोळ जखमी झाले आहे. अशा मजकुराच्या वामन राठोड यांनी दि.04.08.2023 रोजी दिलेल्या प्रथम खबरेवरुन भा.दं.वि.सं. कलम- 279, 337, मो.वा. का. कलम  184  अन्वये गुन्हा नोंदवला आहे.                                       

                                   

From around the web